BAN LỄ SINH GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ BỔN MẠNG 21/08/2023

BAN LỄ SINH GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ BỔN MẠNG 21/08/2023

Thánh Lễ tối ngày 21/08/2023, cha chánh xứ Phêrô Trương Văn Phúc, S.J. đã cử hành Thánh Lễ nhớ thánh giáo hoàng Piô X. Cách đặc biệt,…