BAN TRẬT TỰ VÀ BAN TRỢ TANG GX. HÒA MINH HỌP MẶT

BAN TRẬT TỰ VÀ BAN TRỢ TANG GX. HÒA MINH HỌP MẶT

Tối ngày thứ Tư 16/08/2023, Ban Trật Tự và Ban Trợ Tang của giáo xứ Hòa Minh có buổi họp mặt với nhau sau một khoảng thời…