CÁO PHÓ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu

CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️

CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu, là thân phụ của cha Giuse Nguyễn Thanh Sơn (hiện đang quản xứ C ồn Dầu, giáo phận…