BỔ NHIỆM TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

BỔ NHIỆM TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Toà Giám mục giáo phận Đà Nẵng THÔNG BÁO (Số 03/T9.2023) v/v ĐTC Phanxico bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục giáo phận…