CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO Vào Chúa Nhật Truyền Giáo 22102023

CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO Vào Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2023

GIÁO XỨ HOÀ MINH: TNTT XỨ ĐOÀN STANISLAO KOSTKA HOÀ MINH THAM DỰ GIỜ CHẦU THÁNH THỂ DO LIÊN ĐOÀN THÁNH TÂM PHÁT ĐỘNG Để CẦU NGUYỆN…