Cha Xứ Là Gì? Linh Mục Là Gì? Vai Trò Của Cha Xứ Trong Đạo Công Giáo

Cha Xứ Là Gì? Linh Mục và Cha Xứ là cùng 1 người?

Trong cộng đồng Công giáo, khái niệm “Cha Xứ” không chỉ đơn thuần là một danh xưng mà còn đánh dấu vai trò quan trọng trong việc…