Tóm Tắt Cuộc Đời Của Chúa Giêsu

Tóm Tắt Cuộc Đời Của CHÚA GIÊSU – Giáo Xứ Hòa Minh

[Tóm tắt] Cuộc đời của Chúa Giêsu là một câu chuyện tuyệt vời, đánh dấu sự xuất hiện của Ngài trên thế giới và tác động lớn…