GIÁO XỨ HÒA MINH MỪNG BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU

GIÁO XỨ HÒA MINH MỪNG BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU

Chiều ngày 27/08/2023, cha chánh xứ Phêrô Trương Văn Phúc, S.J. và cha phụ tá Philipphê Trần Thanh Minh, S.J. đã cử hành thánh lễ Chúa Nhật…