Giỗ 49 Ngày Của Người Công Giáo Được Tiến Hành Như Thế Nào?

Giỗ 49 Ngày Của Người Công Giáo Được Tiến Hành Như Thế Nào?

Trong đạo Công giáo, nghi lễ giỗ 49 ngày là một sự kiện đặc biệt mang ý nghĩa tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người thân…