GIỜ LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI TẠI GIÁO XỨ HOÀ MINH

GIỜ LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI TẠI GIÁO XỨ HOÀ MINH

GIỜ LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI TẠI GIÁO XỨ HOÀ MINH Địa điểm: Tại Nhà thờ Giáo xứ Hoà Minh. Thời gian 18h30…