GIỚI HIỀN MẪU GX. HÒA MINH TĨNH TÂM CHUẨN BỊ MỪNG LỄ BỔN MẠNG

GIỚI HIỀN MẪU GX. HÒA MINH TĨNH TÂM CHUẨN BỊ MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Sau Thánh Lễ ngày thứ Năm 24/08/2023, giới hiền mẫu của giáo xứ Hòa Minh có buổi tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng…