GX HOÀ MINH CA ĐOÀN THIÊN THẦN MỪNG LỄ QUAN THẦY

CA ĐOÀN THIÊN THẦN MỪNG LỄ QUAN THẦY – GX HÒA MINH

Trong Thánh Lễ mừng nhớ các Thiên Thần Hộ Thủ tối ngày 02/10/2023, ca đoàn Thiên Thiếu Nhi của giáo xứ Hoà Minh cùng hân hoan mừng…