GX HOÀ MINH CHUẨN BỊ CHO CÁC EM SẮP ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN THÊM SỨC

CHUẨN BỊ CHO CÁC EM SẮP ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN THÊM SỨC

Sáng Chúa Nhật 24/09/2023, sau Thánh Lễ Chúa Nhật dành cho thiếu nhi lúc 8h00, cha phụ tá Phi-líp-phê Trần Thanh Minh, S.J. đã có buổi gặp…