GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 5B MỪNG BỔN MẠNG

GX HOÀ MINH: GIÁO KHÓM 5B MỪNG BỔN MẠNG

Chiều ngày 07/10/2023, trong Thánh Lễ 18h30, Giáo khóm 5B đã mừng lễ bổn mạng của Giáo khóm – Đức Mẹ Mân Côi. Cha quản xứ Phê-rô…