GX. HOÀ MINH: GIỚI NGƯỜI CHA DÂNG HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ THÁNG MÂN CÔI

GX. HOÀ MINH: GIỚI NGƯỜI CHA DÂNG HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ THÁNG MÂN CÔI

Sau Thánh Lễ chiều Thứ Bảy 28/10/2023, Giới Người Cha đã đại diện giáo xứ dâng hương kính Đức Mẹ Maria trong tháng Mân Côi. Tâm tình…