GX HOÀ MINH HỘI BÁC ÁI DÂNG HOA KẾT THÚC THÁNG MÂN CÔI

GX. HOÀ MINH: HỘI BÁC ÁI DÂNG HOA KẾT THÚC THÁNG MÂN CÔI

Sau Thánh Lễ tối thứ Ba ngày 31/10/2023, Hội Bác Ái của giáo xứ đã đại diện giáo xứ dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ, kết thúc…