GX. HOÀ MINH KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2023-2024

GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2023-2024

Sáng Chúa Nhật 17/09/2023, Thánh Lễ thiếu nhi lúc 8h00 đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cha Phi-líp-phê Trần Thanh Minh, S.J.,…