HỘI BÁC ÁI GX HÒA MINH MỪNG LỄ THÁNH QUAN THẦY

HỘI BÁC ÁI GX. HÒA MINH MỪNG LỄ THÁNH QUAN THẦY

Hòa cùng tâm tình mừng nhớ thánh nữ Teresa Calcutta, Hội Bác Ái giáo xứ Hòa Minh hân hoan mừng lễ thánh nữ là quan thầy của…