HỘI BÁC ÁI GX HOÀ MINH TĨNH TÂM CHUẨN BỊ MỪNG BỔN MẠNG

HỘI BÁC ÁI GX. HOÀ MINH TĨNH TÂM CHUẨN BỊ MỪNG BỔN MẠNG

Trong tâm tình mừng lễ thánh Têrêsa Calcutta sắp tới, Hội Bác Ái (HBA) giáo xứ Hoà Minh đã có buổi tĩnh tâm vào thời gian cuối…