GX. HOÀ MINH: HUYNH TRƯỞNG - GIÁO LÝ VIÊN THƯỜNG HUẤN ĐẦU NĂM HỌC

HUYNH TRƯỞNG – GIÁO LÝ VIÊN THƯỜNG HUẤN ĐẦU NĂM HỌC

Chúa Nhật ngày 8/10/2023, sau Thánh lễ thiếu nhi 8h00 và các lớp giáo lý hoàn tất, anh chị em Huynh trưởng – Giáo lý viên của…