Tìm Hiểu Về Nghi Thức Rửa Tội Cho Thai Nhi

Nghi Thức Rửa Tội Cho Thai Nhi – Nhà Thờ Hòa Minh

Con cái là món quà mà Chúa đã ban tặng cho mỗi cặp đôi, là kết tinh tình yêu của cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều sinh linh…