LEGIO MARIAE GIÁO XỨ HOÀ MINH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

LEGIO MARIAE GIÁO XỨ HOÀ MINH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Từ ngày 08/08/2023 đến ngày 09/08/2023, Legio Mariae giáo xứ Hoà Minh tổ chức chuyến hành hương đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen –…