PER MARIAM AD JESUM – NHỜ MẸ MARIA ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU 2

PER MARIAM AD JESUM – NHỜ MẸ MARIA ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU

PER MARIAM AD JESUM – NHỜ MẸ MARIA ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU Sau những năm đại dịch Covid, Ban chuyên trách Legio trẻ của Comitium Đà Nẵng…