SINH VIÊN HÒA MINH VÀ NHÓM DI DÂN HÒA MINH THAM GIA ĐẠI HỘI DI DÂN TẠI GP. ĐÀ NẴNG NĂM 2023

SINH VIÊN HÒA MINH VÀ NHÓM DI DÂN HÒA MINH THAM GIA ĐẠI HỘI DI DÂN TẠI GP. ĐÀ NẴNG NĂM 2023

Hòa cùng bầu không khí vui tươi của trong ngày Đại Hội Di Dân tại Gp. Đà Nẵng năm 2023, nhóm Sinh viên Hòa Minh và nhóm…