SVCG LOUIS GONZAGA HOÀ MINH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN

SVCG LOUIS GONZAGA HOÀ MINH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật chiều Thứ Bảy 14/10/2023, nhóm SVCG Louis Gonzaga Hoà Minh đã khai giảng năm học mới niên khoá 2023-2024. Cha Quản Xứ…