THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH S.J

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

Thánh Lễ an táng cha cố Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Thánh lễ đã diễn ra lúc 7h00, ngày Thứ Sáu 20/10/2023. Tại nhà thờ giáo xứ…