GX HOÀ MINH THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ TRỌNG THỂ

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ TRỌNG THỂ

Sáng Chúa nhật ngày 15/10/2023, Đức Tổng Giám Mục (ĐTGM) Giuse Đặng Đức Ngân – Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Huế đã về thăm giáo…