Thánh Lễ mừng kính thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-la

Thánh Lễ mừng kính thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-la

Buổi chiều ngày 31-07-2023, cha chánh xứ Phê-rô Trương Văn Phúc, S.J cha Phi-lip-phê Trần Thanh Minh, S.J. và đông đảo bà con giáo xứ cùng hiệp…