THIẾU NHI GX. HOÀ MINH NHẬN THƯỞNG PHIẾU HOA THIÊNG

THIẾU NHI GX. HOÀ MINH NHẬN THƯỞNG PHIẾU HOA THIÊNG

Trong suốt những tháng hè vừa qua, các em thiếu nhi giáo xứ Hoà Minh đã nỗ lực thể hiện tinh thần yêu mến Chúa qua việc…