THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11 Ngày 01/11/2023: Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lễ Trọng Thời gian: 18h30 (có đoàn…