THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ GIÁO XỨ HÒA MINH

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ GIÁO XỨ HÒA MINH

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ GIÁO XỨ HÒA MINH, KHÓA HỌC 2023-2024 Thời Gian: Thánh Lễ 8h00, Chúa Nhật 17/09/2023 Sau Thánh Lễ các em…