THƯ MỤC VỤ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia.

THƯ MỤC VỤ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia.

Hội đồng Giám mục Việt Nam: THƯ MỤC VỤ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia.