Tiểu Sử Thánh Maria Madalena

Tiểu Sử Thánh Maria Madalena – Người Đầu Tiên được CHÚA GIÊSU Phục Sinh

Trong hào quan tôn nghiêm và sự thần bí của Kinh thánh, hình ảnh của Thánh Maria Madalena nổi bật như một biểu tượng của lòng tin…