BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY

BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY

Ngày 29/09, Giáo Hội mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần, Ban Trợ Tang giáo xứ Hoà Minh cùng hân hoan mừng lễ quan thầy Micae của Ban….