BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY

Ngày 29/09, Giáo Hội mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần, Ban Trợ Tang giáo xứ Hoà Minh cùng hân hoan mừng lễ quan thầy Micae của Ban.

✟ Bạn đang đọc BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY trong Thánh Lễ của Giáo Xứ Hòa Minh

Cha chánh xứ Phêrô Trương Văn Phúc, S.J. chủ tế Thánh Lễ và cha phụ tá Philípphê Trần Thanh Minh, S.J. đồng tế Thánh Lễ. Qua những chia sẻ sau Công Bố Tin Mừng, cha chánh xứ đã chia sẻ những nét đẹp mà Tổng lãnh Thiên Thần đã nêu gương cho mỗi người Ki-tô Hữu.

Cách riêng, cha thay mặt giáo xứ cám ơn anh chị em thuộc Ban Trợ Tang đã âm thầm, quảng đại phục vụ giáo xứ, nhất là trong những nghi thức cuối cùng dành cho anh chị em trong giáo xứ mỗi khi qua đời.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng lãnh Thiên Thần Micae, xin cho mỗi thành viên của Ban luôn được bình an, hạnh phúc với sứ mạng âm thầm được trao phó. Xin Chúa luôn đồng hành cùng Ban Trợ Tang của giáo xứ.

BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY
BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY
BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY
BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY
BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY
BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY
BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY
BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY
Cảm ơn bạn đã xem BAN TRỢ TANG GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ QUAN THẦY của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Thánh Lễ ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

KẾT THÚC THÁNG 11 - CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

KẾT THÚC THÁNG 11 – CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Thánh Lễ tối ngày 28/11/2023, giáo xứ Hòa Minh cử hành Thánh Lễ kết thúc tháng Mười Một – cầu cho các linh hồn đã qua đời….

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG BỔN MẠNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG BỔN MẠNG

Chiều ngày 24/11/2023, Giáo Hội mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam. HĐMVGX Hoà Minh cùng hân hoan mừng thánh bổn mạng An-rê Kim Thông, Trùm…

THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC KHÓA DỰ TÒNG

THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC KHÓA DỰ TÒNG – HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Chiều thứ 7 ngày 4/11/2023, trong Thánh Lễ Chúa Nhật, cha phụ tá Phi-lip-phê Trần Thanh Minh, S.J. đã hiệp ý tạ ơn cùng các thành viên…

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 02/11

Hòa cùng bầu không khí thiêng liêng của Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Hòa Minh long trọng cử hành Thánh Lễ cầu cho các Tín hữu…

GX HOÀ MINH MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ TRÊN TRỜI

GX. HOÀ MINH: MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ TRÊN TRỜI

Trong Thánh Lễ tối ngày 01/11/2023, Giáo xứ Hoà Minh, hoà cùng Giáo Hội hoàn vũ, long trọng mừng lễ các Thánh Nam Nữ Trên Trời. ✟…

GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 4 MỪNG BỔN MẠNG

GX. HOÀ MINH: GIÁO KHÓM 4 MỪNG BỔN MẠNG

Ngày 24/10 hàng năm, Giáo Hội Việt Nam cách riêng nhớ đến thánh Giuse Lê Đăng Thị, Cai đội ,Tử Đạo. Trong tâm tình đặc biệt này,…