Tiểu Sử Và Đạo Hạnh Của Đức Giám Mục Đặng Đức Ngân

Giám Mục Đặng Đức Ngân – ĐC Guise Đặng Đức Ngân

Đức Cha Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân là một trong những vị linh mục có vị thế quan trọng trong cộng đồng Công giáo tại Việt…