GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI

GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI

Chiều Thứ Bảy, ngày 30/09/2023, cha phụ tá Philípphê Trần Thanh Minh, S.J. đã chủ tế Thánh Lễ mừng Kính Trọng Thể Lễ Đức Maria Mân Côi,…