GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI

Chiều Thứ Bảy, ngày 30/09/2023, cha phụ tá Philípphê Trần Thanh Minh, S.J. đã chủ tế Thánh Lễ mừng Kính Trọng Thể Lễ Đức Maria Mân Côi, khai mạc tháng Mân Côi trong giáo xứ.

✟ Bạn đang đọc GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI trong Thánh Lễ của Giáo Xứ Hòa Minh

Đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ đã về tham dự Thánh Lễ. Trong phần chia sẻ sau Công Bố Tin Mừng, cha phụ tá đã nêu lên mẫu gương của Mẹ Maria, nhất là lời mời gọi cộng đoàn, các ban ngành trong giáo xứ siêng năng lần hạt Mân Côi. Tràng chuỗi Mân Côi là phương thế hữu hiệu để người Ki-tô Hữu đến với Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban nhiều ơn lành cho từng thành viên trong giáo xứ. Xin cho chúng con biết yêu mến lời kinh Mân Côi, dù giản dị nhưng chất chứa đầy ý nghĩa sâu xa.

GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
Cảm ơn bạn đã xem GIÁO XỨ HOÀ MINH KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Thánh Lễ ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

KẾT THÚC THÁNG 11 - CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

KẾT THÚC THÁNG 11 – CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Thánh Lễ tối ngày 28/11/2023, giáo xứ Hòa Minh cử hành Thánh Lễ kết thúc tháng Mười Một – cầu cho các linh hồn đã qua đời….

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG BỔN MẠNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG BỔN MẠNG

Chiều ngày 24/11/2023, Giáo Hội mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam. HĐMVGX Hoà Minh cùng hân hoan mừng thánh bổn mạng An-rê Kim Thông, Trùm…

THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC KHÓA DỰ TÒNG

THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC KHÓA DỰ TÒNG – HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Chiều thứ 7 ngày 4/11/2023, trong Thánh Lễ Chúa Nhật, cha phụ tá Phi-lip-phê Trần Thanh Minh, S.J. đã hiệp ý tạ ơn cùng các thành viên…

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 02/11

Hòa cùng bầu không khí thiêng liêng của Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Hòa Minh long trọng cử hành Thánh Lễ cầu cho các Tín hữu…

GX HOÀ MINH MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ TRÊN TRỜI

GX. HOÀ MINH: MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ TRÊN TRỜI

Trong Thánh Lễ tối ngày 01/11/2023, Giáo xứ Hoà Minh, hoà cùng Giáo Hội hoàn vũ, long trọng mừng lễ các Thánh Nam Nữ Trên Trời. ✟…

GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 4 MỪNG BỔN MẠNG

GX. HOÀ MINH: GIÁO KHÓM 4 MỪNG BỔN MẠNG

Ngày 24/10 hàng năm, Giáo Hội Việt Nam cách riêng nhớ đến thánh Giuse Lê Đăng Thị, Cai đội ,Tử Đạo. Trong tâm tình đặc biệt này,…