GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10

GIÁO XỨ HOÀ MINH: GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY

Ngày 21/09/2023, Giáo Hội Việt Nam cách riêng nhớ đến thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh tử đạo. Trong tâm tình đặc biệt này, Giáo khóm…