GIÁO XỨ HOÀ MINH: GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY

Ngày 21/09/2023, Giáo Hội Việt Nam cách riêng nhớ đến thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh tử đạo. Trong tâm tình đặc biệt này, Giáo khóm 3 đã mừng lễ quan thầy của giáo khóm vào Thánh Lễ chiều ngày 22/09/2023 lúc 18h30.

✟ Bạn đang đọc GIÁO XỨ HOÀ MINH: GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY trong Thánh Lễ của Giáo Xứ Hòa Minh

Cha chánh xứ Phêrô Trương Văn Phúc, S.J. đã chủ tế Thánh Lễ mừng lễ thánh Tôma Trần Văn Thiện. Trong bài giảng sau phần Công Bố Lời Chúa, cha chánh xứ Phêrô đã nêu lên những điểm đặc biệt nơi thánh tử đạo Tôma Trần Văn Thiện. Từ tấm gương thánh nhân, mỗi người Ki-tô hữu được mời gọi dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa Ki-tô, bước theo con đường Người đã đi.

Cách riêng, thánh nhân đã yêu mến ơn gọi trở thành linh mục nên quyết dù chết vẫn giữ gìn ơn gọi của bản thân mình.

Sau Thánh Lễ, trưởng giáo khóm 3 đã đại diện giáo khóm cám ơn cha chánh xứ, quý thầy, quý sơ, quý chức và cộng đoàn giáo xứ đã đến hiệp lời cầu nguyện trong Thánh Lễ.

aff

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Tôma Trần Văn Thiện, ban cho từng thành viên của giáo khóm 3 được nhiều ơn lành hồn xác, xin cho giáo khóm ngày thêm nỗ lực dấn thân góp phần xây dưng giáo khóm, giáo xứ và giáo hội.

GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY 10
Cảm ơn bạn đã xem GIÁO XỨ HOÀ MINH: GIÁO KHÓM 3 MỪNG LỄ QUAN THẦY của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Thánh Lễ ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

KẾT THÚC THÁNG 11 - CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

KẾT THÚC THÁNG 11 – CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Thánh Lễ tối ngày 28/11/2023, giáo xứ Hòa Minh cử hành Thánh Lễ kết thúc tháng Mười Một – cầu cho các linh hồn đã qua đời….

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG BỔN MẠNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG BỔN MẠNG

Chiều ngày 24/11/2023, Giáo Hội mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam. HĐMVGX Hoà Minh cùng hân hoan mừng thánh bổn mạng An-rê Kim Thông, Trùm…

THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC KHÓA DỰ TÒNG

THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC KHÓA DỰ TÒNG – HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Chiều thứ 7 ngày 4/11/2023, trong Thánh Lễ Chúa Nhật, cha phụ tá Phi-lip-phê Trần Thanh Minh, S.J. đã hiệp ý tạ ơn cùng các thành viên…

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 02/11

Hòa cùng bầu không khí thiêng liêng của Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Hòa Minh long trọng cử hành Thánh Lễ cầu cho các Tín hữu…

GX HOÀ MINH MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ TRÊN TRỜI

GX. HOÀ MINH: MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ TRÊN TRỜI

Trong Thánh Lễ tối ngày 01/11/2023, Giáo xứ Hoà Minh, hoà cùng Giáo Hội hoàn vũ, long trọng mừng lễ các Thánh Nam Nữ Trên Trời. ✟…

GX HOÀ MINH GIÁO KHÓM 4 MỪNG BỔN MẠNG

GX. HOÀ MINH: GIÁO KHÓM 4 MỪNG BỔN MẠNG

Ngày 24/10 hàng năm, Giáo Hội Việt Nam cách riêng nhớ đến thánh Giuse Lê Đăng Thị, Cai đội ,Tử Đạo. Trong tâm tình đặc biệt này,…