Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Nhà Thờ Hòa Minh

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một lời cầu nguyện Công giáo cầu xin sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria. Kinh nguyện này được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và châu Mỹ La tinh.

✟ Bạn đang đọc Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Nhà Thờ Hòa Minh trong Hỏi Đáp của Giáo Xứ Hòa Minh

Trong bài viết này, GXHM và quý bạn đọc sẽ cùng tìm hiểu về Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhé.

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là gì?

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hay còn được gọi là “Kinh Hằng Cứu Giúp”. Đây là một trong những kinh cầu quan trọng trong thời kỳ tôn giáo Công giáo. Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một lời cầu nguyện Công giáo cầu xin sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria.

Kinh nguyện này được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và châu Mỹ La tinh. Không những thế, đây còn là một bài kinh thường được cầu nguyện trong lễ phụng vụ Công giáo để tôn vinh và xin sự che chở của Đức Mẹ, Đức Bà Maria.

aff

Kinh nguyện này được bắt nguồn từ một bức tranh Đức Mẹ Maria được vẽ vào thế kỷ 15. Bức tranh này được đặt tại nhà thờ San Matteo ở Rome, Ý. Bức tranh mô tả Đức Mẹ Maria đang ẵm Chúa Giêsu trên tay. Đức Mẹ Maria có vẻ mặt đau buồn, còn Chúa Giêsu thì có vẻ mặt nghiêm nghị.

Nội dung của Kinh Hằng Cứu Giúp thường thể hiện lòng thành kính và cầu xin sự che chở và ơn lành từ Đức Mẹ, người mà theo đạo Công giáo được coi là Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ của mọi người. Kinh này thường được sử dụng trong các buổi cầu nguyện cá nhân, gia đình, hay trong các lễ kính Đức Mẹ.

Kinh nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được chia thành hai phần. Phần đầu là lời cầu xin sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria trong mọi hoàn cảnh. Phần thứ hai là lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, Hội Thánh, gia đình, và những người đang gặp khó khăn.

Tùy thuộc vào vùng lãnh thổ và truyền thống cộng đồng, có thể có những biến thể khác nhau của Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhưng nó thường chứa đựng lòng tin và niềm tin sâu sắc vào sự che chở và ơn lành từ Đức Mẹ.

Ý nghĩa của Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ý nghĩa của Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Ý nghĩa của Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ý nghĩa của Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có thể được hiểu ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trên cấp độ đơn giản nhất, Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một lời cầu xin sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria. Người cầu nguyện bày tỏ lòng sốt mến và trông cậy vào Đức Mẹ, và xin Mẹ che chở và dẫn dắt họ trong mọi nẻo đường đời, nhất là trong những lúc gian nan thử thách.

Trên cấp độ sâu sắc hơn, Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một lời tuyên xưng đức tin vào Đức Mẹ Maria. Người cầu nguyện tin rằng Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Đấng Trung gian của ơn cứu độ, và là Đấng Hằng Cứu Giúp của nhân loại.

Cuối cùng, Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một lời mời gọi người cầu nguyện sống theo gương mẫu của Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria là người phụ nữ của đức tin, đức cậy, và đức mến. Người cầu nguyện xin Đức Mẹ giúp họ cũng sống theo những đức tính này.

Nội Dung của Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nội Dung của Kinh Dâng Mình Cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
kinh dâng mình cho đức mẹ hằng cứu giúp

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 1

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con, đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Vì Mẹ là Mẹ Người, vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ. Người đã xưng thật Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng. Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh Anphongsô, quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 2

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, không kể Đức Chúa Trời, thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, và phó hết mình trong tay Mẹ, nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. Cúi xin Mẹ che chở con luôn, và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ.

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi.

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy.

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen!

Nội Dung của Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nội Dung của Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 3

Lạy rất Thánh đồng trinh Maria. Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết.

Lạy Mẹ hãy thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp. Xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen!

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục.

Thánh Maria lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bàu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

Lời kết

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một lời cầu nguyện mà mọi người Công giáo đều nên biết và đọc. Nó là một lời cầu nguyện có thể giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Cảm ơn bạn đã xem Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Nhà Thờ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Hỏi Đáp ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

Lễ Truyền Dầu Là Gì

Lễ Truyền Dầu Là Gì? Thánh Lễ Truyền Dầu

Lễ Truyền Dầu Là Gì ? Lễ Truyền Dầu là một nghi lễ tôn giáo quan trọng, được cử hành trong nhiều truyền thống tôn giáo khác…

Lời Nguyện Giáo Dân Lễ Tạ Ơn Cuối Năm

Lời Nguyện Giáo Dân Lễ Tạ Ơn Cuối Năm – GX Hòa Minh

Trong tâm hồn mỗi người, có những lúc đặc biệt, những khoảnh khắc khi ta dừng lại, nhìn lại quãng đường đã qua và cảm nhận lòng…

Có Thai Trước Hôn Nhân Công Giáo

Có Thai Trước Hôn Nhân Công Giáo – GIÁO XỨ HÒA MINH

Có Thai Trước Hôn Nhân Công Giáo là một vấn đề gây tranh cãi trong xã hội Việt Nam nói chung và trong cộng đồng Công giáo…

Nghi Thức Làm Phép Nước

Nghi Thức Làm Phép Nước Thánh – GIÁO XỨ HÒA MINH

Trong nhiều tôn giáo, nước được coi là một biểu tượng của sự sống, sự thanh tẩy và sự bảo vệ. Nghi thức làm phép nước là…

Phạm Điều Răn Thứ 6 Có Được Rước Lễ Không

Phạm ĐIỀU RĂN THỨ 6 Có Được Rước Lễ Không?

Phạm Điều Răn Thứ 6 Có Được Rước Lễ Không? Đây là một câu hỏi khó, và câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao…

Phó Tế Là Gì? 

Phó Tế Là Gì? Phó Tế có được LẤY VỢ không?

Trong công giáo, chức danh Phó tế đã trở nên rất quen thuộc trong cộng đồng giáo dân. Tuy nhiên nhiều người vẫn không hiểu rõ về…