CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

✟ Bạn đang đọc CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh

Văn Phòng Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin thông báo Chương Trình Tang Lễ cha Giuse Vũ Kim Chính SJ:

Ngày 17 tháng 10 năm 2023:

  • 15h00: Nghi thức Tẫn Liệm – Nhập Quan
  • 17h00: Thánh Lễ do anh em S.J. chủ sự tại Nguyện Đường Nhà Hưu Dòng Tên: 19 Đường 5, KP. 2, Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Ngày 18 tháng 10 năm 2023:

  • 08h00: Thánh Lễ do anh em SJ chủ sự
  • 17h00: Thánh Lễ do anh em SJ chủ sự
aff

Ngày 19 tháng 10 năm 2023:

  • 08h00: Thánh Lễ do anh em SJ chủ sự
  • 17h00: Thánh Lễ do anh em SJ chủ sự
  • 19h30: Canh thức chung

Ngày 20 tháng 10 năm 2023:

  • 07h00: Nghi thức Di Quan và Thánh Lễ An Táng tại Nhà thờ Hiển Linh, số 19 Đường 5, KP. 2, Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

An Táng tại nghĩa trang Đan Viện Thiên Bình, Long Thành, Đồng Nai

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse được sớm hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

Kính báo.

CÁO PHÓ LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J
CÁO PHÓ LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J
CÁO PHÓ LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J
CÁO PHÓ LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J
Cảm ơn bạn đã xem CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Thông Báo ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

CÁO PHÓ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu

CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️

CÁO PHÓ ✟ Bạn đang đọc CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️ trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh ✟ ✝️ Ông…

Cáo Phó Đức cha Phao-lô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

Cáo Phó Đức cha Phaolô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

CÁO PHÓ ✟ Bạn đang đọc Cáo Phó Đức cha Phaolô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh ✟ ✝️ Đức cha…

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI…

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11 ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng…

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH S.J

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

Thánh Lễ an táng cha cố Giuse Vũ Kim Chính, S.J. ✟ Bạn đang đọc THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. trong Thông…

THÔNG BÁO THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC 15102023

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC 15.10.2023

Xin thông báo chương trình Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức. ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC 15.10.2023 trong…