THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH CÁC ỨNG VIÊN SẮP LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Ban Giáo Lý Gx. Hoà Minh xin thông báo cuộc họp dành cho các phụ huynh nhằm chuẩn bị cho các em ứng viên sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức tại giáo xứ Hoà Minh vào ngày 15/10/2023. Xin đọc văn bản đính kèm.

✟ Bạn đang đọc THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH CÁC ỨNG VIÊN SẮP LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh

Ngoài ra, quý cha và Ban Giáo Lý cũng lưu ý:

  • Các phụ huynh tích cực đôn đốc con em Tham dự Thánh Lễ cả ngày Chúa Nhật lẫn ngày thường, lãnh nhận các Bí Tích, nhất là Bí Tích Hoà Giải thường xuyên để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Bí Tích Thêm Sức.
  • Các em ứng viên phải chuẩn bị, củng cố và ghi nhớ những gì được học biết về Bí Tích mình sắp lãnh nhận, không chỉ trong lý thuyết và cần ứng dụng trong đời sống đức tin của các em.
  • Nộp sổ Gia Đình Công Giáo tại Văn Phòng Giáo xứ, hạn chót ngày 01/10/2023, để Văn phòng chuẩn bị hoàn tất hồ sơ cuối cùng cho các em.

Các phụ huynh và ứng viên nếu cầu liên lạc và cung cấp thông tin, xin liên hệ:

  • Soeur Mai Linh (SĐT: 0706.007.071)
  • Chị Nhã Trúc (SĐT: 0935. 368. 836)

Xin thông báo
Ban Giáo Lý

THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH CÁC ỨNG VIÊN SẮP LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC
THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH CÁC ỨNG VIÊN SẮP LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC
Cảm ơn bạn đã xem THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH CÁC ỨNG VIÊN SẮP LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Thông Báo ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

CÁO PHÓ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu

CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️

CÁO PHÓ ✟ Bạn đang đọc CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️ trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh ✟ ✝️ Ông…

Cáo Phó Đức cha Phao-lô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

Cáo Phó Đức cha Phaolô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

CÁO PHÓ ✟ Bạn đang đọc Cáo Phó Đức cha Phaolô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh ✟ ✝️ Đức cha…

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI…

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11 ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng…

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH S.J

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

Thánh Lễ an táng cha cố Giuse Vũ Kim Chính, S.J. ✟ Bạn đang đọc THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. trong Thông…

CÁO PHÓ LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J

CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. ✟ Bạn đang đọc CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. trong Thông Báo của Giáo…