5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (02/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày – 02/11/23 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (02/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Ga 6,37-40

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (02/11/23) – TIN VÀO CHÚA CON ĐỂ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

5 Phút lời Chúa ngày 02 -11
5 Phút lời Chúa ngày 02 -11

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40)

aff

Suy niệm: Rằm tháng 7 (â.l), các phật tử rộn ràng bước vào lễ hội “Vu Lan-Mùa báo hiếu”. Tâm tình hiếu thảo không chỉ dành cho hương hồn ông bà cha mẹ mà còn hướng đến vong linh những người thác oan, cô quả, vùi thân nơi đất khách quê người… Giáo Hội không chỉ dành ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn hôm nay mà cả tháng 11 này để cầu cho những người đã qua đời, trong đó có tổ tiên, ông bà chúng ta, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Thực hành này dựa trên niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã thực hiện ý Chúa Cha là cho “những ai thấy và tin vào Chúa Con” thì dù có chết cũng sẽ được sống lại và sống mãi muôn đời.

Mời Bạn: Nhiều anh chị em lương dân nói: “Theo đạo Công Giáo là bỏ ông bỏ bà.” Chúng ta vẫn cầu nguyện, xin lễ cho ông bà tổ tiên, thế nhưng anh em lương dân vẫn chưa thấy được, hiểu được và cảm được niềm xác tín vào Đức Ki-tô phục sinh làm cho đạo hiếu trở nên phong phú, sâu xa như thế nào. Phải chăng vì niềm tin phục sinh chưa thấm nhuần vào toàn bộ cung cách sống đạo của chúng ta? Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên dưới bàn thờ Chúa tại nhà bạn cũng là cách thể hiện lòng hiếu kính tổ tiên trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Bạn viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục trong tháng đặc biệt này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thứ tha những lầm lỗi và thiếu sót của những người thân của chúng con và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên tất cả những ai đã được nghỉ yên trong Chúa

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (02/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…