5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

Lc 21,34-36

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23
5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36)

Suy niệm: Nhiều người cho rằng lịch sử nhân loại và vũ trụ cứ trôi nổi xuôi theo thời gian và sẽ không đưa về đâu cả. Những người khác lại cho rằng lịch sử đó quay theo chu kỳ: cứ ba ngàn năm lại bắt đầu lại từ đầu!… Và sẽ còn biết bao nhiêu dự đoán khác nữa! Còn Đức Giê-su dạy rằng: Ngài sẽ lại đến thế giới này lần thứ hai vào ngày Tận Thế, khi đó “Giáo Hội kết thúc trong vinh quang trên trời, khi toàn thể vũ trụ cùng với loài người được thiết lập toàn vẹn trong Chúa Ki-tô, vì vũ trụ liên kết mật thiết với con người và nhờ con người đạt được cùng đích của mình” (Hiến chế GH, số 48). Vì Ngày đó sẽ đến bất ngờ, Chúa Giê-su kêu mời chúng ta đừng để mình đắm chìm trong cuộc sống hưởng thụ, trong những lo toan cho cuộc sống tạm bợ mà không sẵn sàng cho ngày giờ Chúa đến.

aff

Mời Bạn: Nếu Chúa đến với tôi “lúc này và ở đây”, tôi đang là gì hay đang làm gì? Tôi có đang “chè chén say sưa, lo lắng sự đời”, đang “nghiện ngập” thứ gì (ham mê xác thịt, nghiện games, rượu chè, cờ bạc, ma tuý…) không? Thật tình tôi muốn cuộc sống tôi đi về đâu?

Sống Lời Chúa: Tôi quyết nói “không” với một thứ “nghiện ngập” nào đó hay với một tư tưởng, một hành vi đen tối… Tôi dành thì giờ cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, hồi tâm kiểm điểm đời sống mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su xin cho lòng con được no đầy Thánh Thần của Chúa để con luôn thức tỉnh giữa cuộc sống hôm nay nhiều cám dỗ và quyến rũ, nhờ đó con luôn hướng về Chúa, sống theo Chúa và sẵn sàng khi Chúa đến với con.

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 25 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 25/11/23 THỨ BẢY TUẦN 33 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa…