5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

Lc 21,12-19

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – LÀM CHỨNG CHO THẦY GIÊ-SU

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11
5 Phút lời chúa ngày 29 – 11

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” (Lc 21,17-18)

Suy niệm: Bị bớ bắt, ngược đãi, tù đày, thậm chí bị giết chết như Thầy Chí Thánh, là cái giá người môn đệ Chúa sẽ phải trả khi can đảm sống theo các giá trị của Tin Mừng. Quả thật, thế gian vốn không chỉ thù ghét những gì không thuộc về mình, mà còn luôn tìm cách loại trừ những ai sống ngược với thế gian, cũng như phơi bày bộ mặt thật của chúng. Tuy nhiên, chịu đau khổ, bị bách hại vì Danh Chúa lại là cơ hội để người môn đệ làm vinh danh Ngài, trở thành chứng nhân thật sự cho Nước Trời.

aff

Mời Bạn: Để khích lệ chúng ta can đảm sống đức tin, chấp nhận mọi giá phải trả để làm vinh danh Cha trên trời, Chúa Giê-su đã hứa vẫn luôn ở bên cạnh ta trong mọi hoàn cảnh, không chỉ để bảo vệ, mà còn để ban những ơn cần thiết giúp ta đủ sức chịu đựng, trung tín với Ngài đến cùng. Để hiện thực hóa lời hứa này, Chúa Giê-su đã trối lại cho ta Bí tích Thánh Thể, là chính Mình và Máu Thánh của Ngài, hầu nuôi dưỡng, ban sức mạnh cho chúng ta. Và mỗi ngày, Chúa vẫn chờ đợi bạn và tôi trong Bí tích Thánh Thể.

Sống Lời Chúa: Siêng năng kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể trong Thánh lễ và qua lời nguyện tắt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua những đau khổ, thập giá trên đường đời hay trong các việc bổn phận, Chúa cho chúng con cơ hội được cùng bước đi với Chúa trên con đường tình yêu, trở nên chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng con luôn mãi, giúp chúng con can đảm đi ngược với tinh thần của thế gian để trung kiên với Chúa đến cùng. Amen.

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 25 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 25/11/23 THỨ BẢY TUẦN 33 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa…