5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

Lc 21,5-11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – CHÚA GIÊ-SU SẼ QUANG LÂM

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11
5 Phút lời chúa ngày 28 – 11

“Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)

Suy niệm: Sử gia người Do Thái Josephus mô tả: Nhìn từ đằng xa, Đền thờ Giê-ru-sa-lem sừng sững như ngọn núi trắng phủ tuyết, vì toàn bộ Đền thờ không phủ màu vàng – vàng lá, vàng khối – mà có màu trắng toát – các khối đá cẩm thạch. Vậy mà trái ngược với niềm tin tưởng của người Do Thái, Đức Giê-su tiên báo Đền thờ nguy nga ấy sẽ có ngày sụp đổ, sụp đổ tan tành. Lời tiên báo ấy được ứng nghiệm năm 70 khi Ti-tô, đại tướng Rô-ma, triệt hạ ba lớp tường thành, chiếm Giê-ru-sa-lem, và binh sĩ dưới quyền ông đã phá hủy, đốt cháy Đền thờ, bắt 97 ngàn người Do Thái đi lưu đày. Với người có đức tin, mọi sự trên đời này rồi sẽ qua đi, nhường chỗ cho một trời mới đất mới, khi Đức Ki-tô quang lâm trở lại.

aff

Mời Bạn: “Chỉ cần có một cảm nhận về quỹ đạo của lịch sử cũng có thể khiến ta yêu mến thực tại trần thế và tin – với lòng bác ái – rằng vẫn còn chỗ cho Hy vọng” (U. Eco). Người tin tưởng vào việc Chúa Ki-tô quang lâm càng phải yêu mến trái đất này, nỗ lực làm cho trái đất ấy xinh đẹp hơn, cho mọi người cùng được an bình vui hưởng hạnh phúc trần thế, trong khi chờ đợi ngày Chúa của mình trở lại. Bạn được mời gọi tích cực góp một tay vào công cuộc tốt lành ấy.

Sống Lời Chúa: Quan tâm hơn đến việc gìn giữ môi sinh được trong lành, bớt ô nhiễm, từ những việc rất nhỏ như tiết kiệm nước tưới, nước sinh hoạt, tắt TV, đèn điện khi không sử dụng…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho đến khi Chúa đến. Xin giúp chúng con luôn sống trong niềm hy vọng vào Chúa. Amen.

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 25 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 25/11/23 THỨ BẢY TUẦN 33 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa…