5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 25/11/23 THỨ BẢY TUẦN 33 TN

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo

Lc 20,27-40

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – TIẾP NỐI HAY BIẾN ĐỔI?

5 Phút lời chúa ngày 25 - 11
5 Phút lời chúa ngày 25 – 11

“Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng…, vì được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20, 35-36)

aff

Suy niệm: Câu chuyện đời sau luôn là mối bận tâm hàng đầu của con người ở mọi thời: “Tôi sẽ về đâu sau cái chết?” Tuy nhiên, cũng có kẻ không tin có đời sau như những người Sa-đốc. Họ trưng dẫn một trường hợp giả tưởng để biện hộ cho lập trường của họ: một người phụ nữ có bảy đời chồng, rồi hỏi khi sống lại chị sẽ là chồng ai? Chúa Giê-su cho thấy lập luận ấy không có cơ sở vì trên thiên đàng, không còn chuyện cưới vợ gả chồng như ở trần thế; tất cả mọi người đều như thiên thần.

Mời Bạn: Nhiều người vẫn quan niệm ‘dương sao âm vậy’: cuộc sống đời sau là sự tiếp nối như nguyên bản của cuộc sống đời nay. Có thể nói đời sau là tình trạng biến đổi chứ không phải sự chuyển tiếp hay tiếp nối; nhất là với tình trạng ấy, con người đạt tới hạnh phúc viên mãn nơi Thiên Chúa là Tình Yêu đích thực của họ. Thánh Phao-lô dạy: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,2). Lời đó mời gọi bạn hãy hướng tầm nhìn về trời cao, để những sự đời này đạt được ý nghĩa và giá trị đích thực.

Chia sẻ: Bạn cần chuẩn bị gì cho hành trang mai sau trên quê trời với bậc sống hôn nhân hoặc tu trì của bạn?

Sống Lời Chúa: Nỗ lực hết mình với những công việc trong ngày và cư xử tử tế với người xung quanh bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết để tâm đến hạnh phúc Nước Trời bằng cách sống các giá trị Tin Mừng mà Chúa dạy con: phụng thờ Chúa và yêu thương người khác. Amen.

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…