Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng

Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng

✟ Bạn đang đọc Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa tại các Giáo xứ, Giáo họ, cũng như tại các cơ sở khác trong Giáo phận, trong dịp thường huấn linh lục, từ 12/9 đến 14/9/2023, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm giáo vụ một số kinh mục trong Giáo Phận

Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng
Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng
Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng
Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng
Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng
Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng
Cảm ơn bạn đã xem Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục Thông Báo ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

CÁO PHÓ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu

CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️

CÁO PHÓ ✟ Bạn đang đọc CÁO PHÓ ✝️ Ông cố Bênêdictô Nguyễn Thanh Liễu ✝️ trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh ✟ ✝️ Ông…

Cáo Phó Đức cha Phao-lô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

Cáo Phó Đức cha Phaolô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

CÁO PHÓ ✟ Bạn đang đọc Cáo Phó Đức cha Phaolô Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH trong Thông Báo của Giáo Xứ Hòa Minh ✟ ✝️ Đức cha…

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH

THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ HOÀ MINH ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: VIỆC VIẾNG HÀI CỐT TẠI…

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11

THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng 11 ✟ Bạn đang đọc THÔNG BÁO: Giáo xứ Hoà Minh thông báo Giờ Lễ Tháng…

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH S.J

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

Thánh Lễ an táng cha cố Giuse Vũ Kim Chính, S.J. ✟ Bạn đang đọc THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. trong Thông…

CÁO PHÓ LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J

CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J.

CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. ✟ Bạn đang đọc CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE VŨ KIM CHÍNH, S.J. trong Thông Báo của Giáo…