5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (06/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày – 06/11/23 THỨ HAI TUẦN 31 TN
Lc 14,12-14

✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (06/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút Lời Chúa của Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (06/11/23) – CHO ĐI CÁCH VÔ VỊ LỢI

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc.” (Lc 14,13-14)

5 Phút lời chúa ngày 06 - 11
5 Phút lời chúa ngày 06 – 11

Suy niệm: Được mời dự tiệc, Chúa Giê-su thấy khách được mời có một điểm chung: họ được mời vì được đáp lễ hoặc sau này chính họ sẽ đáp lễ lại việc họ được mời hôm nay. Từ tục lệ ‘có qua có lại’ trong đời sống xã hội, Chúa Giê-su hướng chúng ta quan tâm đến thành phần thường bị gạt ra bên lề xã hội – những người “nghèo khổ, tàn tật, què quặt, đui mù” – và bằng cách này, Ngài nêu lên sứ điệp cốt lõi của Tin Mừng là phục vụ vì tình yêu vô vị lợi, không cầu được đáp đền mà chỉ mong “được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

Mời Bạn: Từ xưa dân ta đã coi việc một “thi ân bất cầu báo” như một đạo lý cao quý, nghĩa hiệp. Chúa Giê-su nâng tinh thần đó lên tầm mức thần linh khi Ngài đồng hoá mình với những người nghèo khổ đến nỗi ai thi ân cho họ là thi ân cho chính Ngài: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40). Lối sống Ki-tô hữu không phải là cho đi để nhận lại cái gì đó, mà là nhìn thấy Chúa và phụng sự Ngài nơi những người anh chị em mà mình phục vụ, và chỉ để nhận lại sự ban thưởng là hạnh phúc ở bên Chúa mà thôi.

aff

Sống Lời Chúa: Làm việc bác ái để phục vụ người nghèo khổ như phục vụ chính Chúa đang hiện diện nơi họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào khác là được biết con đang thi hành thánh ý Chúa. Amen. (Kinh ‘Xin ơn sống quảng đại’).

Cảm ơn bạn đã xem 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (06/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh của GX Hòa Minh. Xem thêm nội dung liên quan tại chuyên mục 5 Phút Lời Chúa ✟ Amen ✟

Nội dung liên quan

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh trong 5 Phút…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN ✟ Bạn đang đọc 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa…